Мөс үйлдвэрлэгч

 • Мөс үйлдвэрлэгч PT-1765

  Мөс үйлдвэрлэгч PT-1765

  Сум хэлбэртэй мөс, буталсан мөс үйлдвэрлэнэ
  Мөсийг автоматаар тараана
  Хүйтэн ус авах боломжтой
  LCD дэлгэц
  Автоматаар ус дүүргэх (заавал биш)
  Шуурхай мөс хийх
  Бүрэн мөсөн хайрцагны дохиолол
  Усны дохиолол нэмнэ үү

   

 • Мөс үйлдвэрлэгч PT-1766

  Мөс үйлдвэрлэгч PT-1766

  Мөсийг автоматаар тараана
  LCD дэлгэц
  Автоматаар ус дүүргэх (заавал биш)
  Ухаалаг дизайн
  Шуурхай мөс хийх
  Бүрэн мөсөн хайрцагны дохиолол
  Усны дохиолол нэмнэ үү
  Сум хэлбэртэй мөсөн шоо